Wat leert je kind in groep 4 van de basisschool?

Je kind gaat naar groep 4! Wat staat hem of haar allemaal te wachten dit jaar? Ik vertel je wat jouw kind leert in groep 4.

Wanneer je kind naar groep 4 gaat, breekt er weer een hele nieuwe fase aan. Met het leren van letters en cijfers is je kind vorig jaar begonnen. Nu wordt het tijd om verder te gaan met rekenen, lezen, schrijven en spellen! Wat leert jouw kind in groep 4?

Doorgaande leerlijn

In groep 4 bouwen kinderen voort op de kennis die ze in groep 3 hebben opgedaan. Je kunt groep 3 en 4 zien als een fundament voor de rest van de jaren op de basisschool. Er wordt een basis gelegd op het gebied van rekenen en taal. De kennis die kinderen in groep 4 opdoen, hebben ze vervolgens weer nodig voor groep 5. Groep 4 is daarom onderdeel van de ‘doorgaande leerlijn’, die uiteindelijk leidt tot de kerndoelen waar een leerling in groep 8 aan moet voldoen. 

drie kinderen op een rij

Groep 4 op verschillende scholen

Iedere basisschool moet ervoor zorgen dat leerlingen in groep 8 aan de kerndoelen voldoen, maar er is vrijheid in hoe een basisschool deze leerlijnen opdeelt. Dit kan betekenen dat sommige scholen ervoor kiezen om in groep 4 al heel actief met bepaalde vaardigheden aan de slag te gaan, terwijl er op andere scholen voor gekozen wordt om dit in groep 3 al aan te bieden, of juist pas in groep 5. Onderstaand is dus een gemiddelde van wat je kind leert in groep 4.

Rekenen in groep 4

In groep 4 gaan kinderen verder met het ontwikkelen van hun rekenvaardigheden. Hierbij komen de volgende dingen aan bod: 

 • Optellen en aftrekken met grotere getallen tot honderd 
 • De telrij tot honderd kennen 
 • Leren splitsen
 • Verhaaltjessommen
 • Leren over geld (het herkennen van munten en biljetten en het koppelen van een waarde aan een geldstuk)
 • Leren over de kalender (data herkennen en inzicht krijgen in dagen en tijd)
 • Start maken met de tafels 
 • Meten en wegen 

Zoals je leest gaan de rekenlessen in groep 4 dus niet alleen meer over het herkennen van cijfers, maar ook over getalbegrip. Kinderen krijgen in groep 4 steeds meer inzicht in cijfers en hoeveelheden. Dat helpt ze om straks in groep 5 bijvoorbeeld te leren klokkijken, om besef te krijgen van wat geld waard is en aan de slag te gaan met breuken! 

Moeder en dochter op de bank met iPad

Taal in groep 4

Onder taalvaardigheden vallen verschillende onderdelen. Kinderen in groep 4 gaan namelijk aan de slag met schrijven, lezen en spelling. Deze onderdelen hebben wel allemaal met taal te maken, maar zijn in essentie zo verschillend dat ze in groep 4 als aparte ‘vakken’ worden aangeboden op de meeste scholen.

Schrijven in groep 4 

Weet je ze nog? De schrijfboekjes waarin je alle letters zo mooi mogelijk moest opschrijven? Ondanks de digitalisering van onze wereld bestaat het vak ‘schrijven’ nog steeds! Schrijven in groep 4 is niet alleen bedoeld om een mooi en leesbaar (!) handschrift te ontwikkelen. Het leren schrijven is ook heel goed voor de fijne motoriek. Kinderen werken aan de manier waarop ze hun potlood vasthouden en kunnen de motorische vaardigheden die ze hierbij steeds verder ontwikkelen ook weer bij andere activiteiten inzetten, zoals knippen of bijvoorbeeld kralen rijgen. 

Spelling in groep 4

In groep 4 leren kinderen een heleboel op het gebied van spelling! Zo leren ze het volgende:

 • Het verschil tussen klankzuivere en niet-klankzuivere woorden
 • Leestekens
 • Vaste tekencombinaties (zoals -sch, -ng/-nk, enzovoorts)
 • Woorden met een stomme -e (zoals “paardje”, wat klinkt als “paardju”, maar wat je schrijft als “paardje”)
 • Open en gesloten lettergrepen

Lezen in groep 4

In groep 4 gaan kinderen verder met lezen. Het gemiddelde leesniveau van een kind in groep 4 is AVI-niveau 4. Bij het lezen wordt er onderscheid gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Bij technisch lezen wordt er gekeken of kinderen woorden en zinnen kunnen omzetten naar klanken (hardop voorlezen). De woorden en zinnen worden steeds complexer naarmate een kind beter leert lezen en een AVI-niveau omhoog mag.

Begrijpend lezen houdt in dat leerlingen leren begrijpen waar een tekst over gaat. Het is dan niet alleen maar belangrijk dat je technisch de woorden kunt voorlezen, maar ook dat je verbanden tussen woorden en zinnen herkent en begrijpt.

LEES OOK: Lezen stimuleren bij je kind doe je zo!

Meisje met boek

Wereldoriëntatie 

In groep 4 komt er ook meer ruimte voor wereldoriëntatie. Onder wereldoriëntatie vallen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, mens & maatschappij en natuur & techniek. Hoewel op de meeste scholen de focus in groep 4 écht op taal en rekenen ligt, neemt wereldoriëntatie al wel een grotere rol in dan in groep 3. Wereldoriëntatie begint op kleine schaal, door concepten als ‘heden’, ‘verleden’ en ‘toekomst’ te bespreken, religieuze feesten te bespreken en opdrachtjes te doen over dieren.

Beweging en kunst in groep 4

Kinderen in groep 4 gaan ook aan de slag met bewegingsonderwijs en kunstzinnige oriëntatie. Bewegingsonderwijs houdt in dat kinderen in spelvorm aan de slag gaan met hun motoriek. Dit kan betekenen dat ze op onderdelen moeten klimmen, een koprol kunnen maken en bijvoorbeeld kunnen touwzwaaien. Vaak wordt bewegingsonderwijs gegeven door een leerkracht die hier een speciale opleiding voor heeft gedaan. 

Kunstzinnige oriëntatie is een combinatie van drama, dans, muziek, kunst en cultureel erfgoed. Het verschilt per school hoeveel aandacht hieraan wordt besteed. Kunstzinnige oriëntatie kan al heel laagdrempelig geïntroduceerd worden aan kinderen in groep 4 door bijvoorbeeld veel liedjes te zingen en kinderen mee te laten klappen op de maat. 

Wat leert mijn kind in groep 4? 

Leerlingen in groep 4 leren een heleboel! En voor jou als ouder gaat er ook een hoop veranderen. Je kind krijgt een bredere blik op de wereld en begrijpt steeds beter dat de wereld waarin hij leeft heel groot is. Tijdens dit jaar kan de ontwikkeling van je kind heel hard gaan! Maak je geen zorgen als dat niet zo is. Ieder kind houdt zijn of haar eigen tempo aan. Een veilige plek op school is het belangrijkste! De rest volgt vanzelf. 

Bronnen: Onderwijsconsument, Wijzeroverdebasisschool, Heutink voor thuis

Lisse van de Groep

Door

22 januari 2021

Leuke artikelen

Andere artikelen in deze categorie

Verder lezen

Andere artikelen in deze categorie

Elke week een awesome mailtje van ons?

Down-to-earth informatie over je zwangerschap, babykamer inpiratie, wat je echt moet weten voor je bevalt, tips voor meer energie en meer.

Alles wat je moet weten over opvoeding, kinderkamer inspiratie, toffe musthaves, momlife artikelen, tips van andere moeders en meer.