Vrijwillige ouderbijdrage: hoe vrijwillig is die?

Vrijwillige ouderbijdrage: hoe vrijwillig is die?

Scholen kunnen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Maar hoe vrijwillig is die en wat gebeurt er met dat geld?

Zodra je kind naar de basisschool gaat, krijg je meestal te maken met de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een financiële bijdrage die de school aan ouders vraagt voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Maar is die bijdrage wel echt vrijwillig? Zijn er consequenties als je deze ouderbijdrage niet kunt of wil betalen? Wij zochten het uit!

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Basisonderwijs in Nederland is gratis. De basisscholen krijgen namelijk van de overheid geld voor schoolboeken en ander lesmateriaal. Daarnaast mogen scholen wel een vrijwillige financiële bijdrage vragen aan de ouders, voor extra activiteiten, materialen en voorzieningen. Scholen zijn dan verplicht om in de schoolgids te melden hoe hoog die bijdrage is en waar het precies voor gebruikt wordt. Sommige scholen vragen om een jaarlijkse bijdrage, andere scholen kiezen ervoor om dit per activiteit te doen.

Hoeveel is de vrijwillige ouderbijdrage?

Basisscholen mogen zelf de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepalen, er is geen minimum of maximum. Daarom kan het per school enorm verschillen: bij de ene school gaat het om een paar tientjes per jaar, de andere vraagt honderden euro’s.

LEES OOK: Buitenschoolse opvang | Alles over de BSO

Waarvoor wordt vrijwillige ouderbijdrage gebruikt?

Activiteiten die niet tot het gewone, verplichte lesprogramma behoren en dus niet betaald worden met het geld van de overheid, kunnen bekostigd worden met de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gaat om activiteiten en voorzieningen zoals:

  • schoolreisjes
  • excursies
  • Sinterklaascadeautjes
  • kerstviering
  • paasontbijt
  • sportdagen
  • schoolkampen
  • overblijven
  • tweetalig onderwijs
  • extra lesmateriaal

Het schoolbestuur moet samen met de medezeggenschapsraad bepalen waar de vrijwillige ouderbijdrage aan wordt besteed. Dit moet vervolgens netjes vermeld worden in de schoolgids, zodat alle ouders hiervan op de hoogte zijn.

Hoe vrijwillig is deze ouderbijdrage?

Een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ is áltijd vrijwillig. Het betekent dat ouders zelf mogen bepalen of ze het betalen of niet. Het gaat er dus niet om of je het kúnt missen, maar ook of je het wílt. Het staat los van je inkomen.

Wat als je de ouderbijdrage niet betaalt?

Een school mag een leerling niet weigeren of verwijderen als een ouder de bijdrage niet betaalt, maar soms zijn er wel andere consequenties aan verbonden. Dit verschilt voor basisscholen en middelbare scholen (waar ook vaak een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd).

Basisschool
Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van alle activiteiten die de school organiseert, zowel verplichte activiteiten als extra activiteiten. Oók niet als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Kinderen mogen altijd overal aan meedoen, ze mogen dus bijvoorbeeld gewoon mee op schoolreisje.

Middelbare school
Op de middelbare school mogen kinderen altijd meedoen aan de verplichte activiteiten. Voor extra activiteiten mogen ze wél geweigerd worden als ouders de ouderbijdrage niet hebben betaald. De school moet er dan wel voor zorgen dat je kind wordt opgevangen. In de schoolgids staat wat de verplichte activiteiten zijn en welke de niet-verplichte extraatjes.

LEES OOK: Lezen stimuleren bij je kind doe je zo

Wat als je wel wil betalen, maar het niet kunt missen?

Het kan natuurlijk zo zijn dat je de ouderbijdrage echt wel wilt betalen, maar het simpelweg niet kunt missen. Dat is heel vervelend. Veel scholen bieden de mogelijkheid om gespreid te betalen. Soms is er ook een korting voor ouders die het financieel lastig hebben.

Stichting Leergeld

Als het echt een probleem wordt, is er nog Stichting Leergeld. Zij zijn er voor kinderen die opgroeien in armoede en daardoor niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld helpt ouders die de ouderbijdrage echt niet kunnen betalen, zodat deze kinderen niet meer letterlijk aan de zijlijn hoeven te staan.

Marieke van Boven

Door

18 april 2019

Leuke artikelen

Andere artikelen in deze categorie

Verder lezen

Andere artikelen in deze categorie

Elke week een awesome mailtje van ons?

Down-to-earth informatie over je zwangerschap, babykamer inpiratie, wat je echt moet weten voor je bevalt, tips voor meer energie en meer.

Alles wat je moet weten over opvoeding, kinderkamer inspiratie, toffe musthaves, momlife artikelen, tips van andere moeders en meer.